Mengenal En Passant

Mengenal En Passant

Langkah istimewa dalam permainan catur yang paling jarang diketahui oleh orang awam adalah En Passant atau makan potong.

Syarat Melakukan En Passant :

  1. Pion lawan melangkah 2 petak.
  2. Pion lawan itu sejajar dengan Pion kita.
  3. Hanya boleh dilakukan saat itu juga.
  4. En Passant boleh dilakukan / tidak wajib.