017. Jika terjadi penukaran, usahakan Bidak ke arah Pusat.

017. Jika terjadi penukaran, usahakan Bidak ke arah Pusat.

Jika ada dua pilihan makan lawan, dianjurkan untuk memindahkan Bidak yang pada akhirnya akan paling dekat ke pusat, karena bidak pusat lebih penting daripada bidak sayap.

Atau jika terpaksa memiliki bidak tumpuk, usahakan tumpuknya kearah pusat, kecuali ada alasan lain yang lebih baik.